Підготовка абітурієнтів

Художники-ілюстратори, оформлювачі, мультиплікатори, дизайнери в області книжкової та комп’ютерної графіки, реклами, інтер’єру, ландшафту, сценічного простору, на телебаченні, в кіно – в основі будь-якої з цих професій лежить якісна художня освіта. Якщо Ви зробили вибір на користь художнього вузу, в нашій студії Ви зможете підготуватися до вступних іспитів. Даний курс побудований із декількох етапних блоків:

Рисунок

На заняттях з рисунка виконуються роботи різного ступеня складності в залежності від рівня кожного учня. На початковому етапі це рисунок гіпсових фігур (куб, куля), потім, із вдосконаленням навичок, гіпсова голова, натюрморти з різних предметів з драпіруванням, зображення інтер’єру, малювання моделі. Залежно від вимог конкретного вузу з кожним учнем опрацьовуються ті завдання, які необхідно виконати в час вступних іспитів. Рисунок виконується олівцем або в техніці “відмивання”.

Живопис

На заняттях з живопису абітурієнти освоюють систему тонально-колірних і світло-тіньових підпорядкувань, вчаться передавати взаємодію окремих елементів між собою і з простором, в якому вони існують. Велика увага приділяється правильній побудові рельєфу картини через світлотінь, пошуку локального кольору, що дозволяє передати цілісність роботи, грамотному використанню і поєднанню теплих і холодних тонів. Робота виконується масляними фарбами, акрилом, аквареллю, гуашшю.

Композиція

Залежно від вимог вузу, на заняттях з композиції учні виконують ілюстрації до творів класичної літератури, кольорові і чорно-білі абстрактні композиції на задану тему, розкадрування. У своїх роботах по композиції учень повинен продемонструвати ті навички, які отримані під час занять по рисунку і живопису: гармонійно і точно розподілити елементи композиції всередині листа, створити динаміку і рельєф за допомогою світлотіні і кольорової гами. Композиція виконується простим олівцем, аквареллю, акрилом, гуашшю.

Меню